پایگاه تابستانه قائم مقام

 

پایگاه تابستانی دبیرستان قائم مقام  با هدف کسب آمادگی جهت سال تحصیلی آینده،کسب مهارت های آموزشی، پرورشی و برنامه های تفریحی اردویی  با حضور تمامی دانش آموزان به مدت 5 هفته برگزار می گردد.

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم از 24 تیرماه تا 30 مرداد ماه به مدت ۵ هفته در روزهای شنبه و دوشنبه برگزار می گردد.

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu