پایگاه تابستانه قائم مقام

 

پایگاه تابستانی دبیرستان قائم مقام  با هدف کسب آمادگی جهت سال تحصیلی آینده،کسب مهارت های آموزشی، پرورشی  برگزار می گردد.

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم از اول مرداد تا 30 مرداد ماه به مدت 4هفته در روزهای دوشنبه وچهارشنبه برگزار می گردد.

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu