کادر مدیریت قائم مقام

 

 

 

مدرسه غیر انتفاعی دخترانه قائم مقام

با فعالیت و سابقه  درخشان مؤسس

سرکار خانم قائم مقامی

در طی سالیان متوالی

ومدیریت توانمندسرکار خانم مظاهری  ،

معاونین مجرب سرکار خانم افیونی و سرکار خانم نصری

و مشاور باتجربه و توانمند سرکار خانم راه خدایی

جهت ارائه بهترین سیستم آموزشی و  پرورشی در جهت  پیشرفت علمی دانش آموزان در خدمت شما هستند.

 
   

 

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu