فعالیت های پرورشی قائم مقام

- ارائه راه کارهای تقویت و تعمیق فعالیت های پرورشی مدرسه.
 - تهیه طرح های خاص نو آوریهای پرورشی توسط شورا   جهت بالا بردن و گسترش جو معنوی و روحی در مدرسه
- ارائه راه کارهای تقویت وتعمیق فعالیت های پرورشی و تقویت تشکل های دانش آموزان.
 - آشنا نمودن دانش آموزان با اصول و روشهای دین مبین اسلام از طریق ایجاد روحیه عشق به معنویت و اخلاص
 - تقویت استخراج طرح گردشگری و روش مدرسه داری
 - برنامه ریزی در خصوص برگزاری اردوهای دانش آموزان.
- اهتمام به امر آموزش در خانواده به شیوه های جذا ب  و بدیع.       
- توجه به امر نماز در مدارس خصوصاً نماز جماعت و اهتمام در گرامیداشت ایام ا
توجیه و تبین عملکرد صحیح تشکل ها و نمایاندن جایگاه مقدس هر تشکل به دانش آموزان و ایجاد رغبت و علاقه در آنان در جهت شرکت در هر تشکل به اقتضای سن
- طرح و تنظیم و اجرای مسابقات فرهنگی،هنری و مذهبی،اجتماعی،سیاسی،اخلاقی مطابق با موازین تعلیم و تربیت
 

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu