Students highlight

 • شرکت در مسابقه : نقاشی با رنگ و روغن
 • کسب مقام: دوم
 • ناحیه 3 اصفهان

 • شرکت در مسابقه : موسیقی شاخه پیانو
 • کسب مقام: سوم
 • ناحیه 3 اصفهان

 • شرکت در مسابقه : طراحی با مداد
 • کسب مقام: دوم 
 • ناحیه 3 اصفهان

 • شرکت در مسابقه : ادبی شاخه مشاعره
 • کسب مقام: برگزیده
 • ناحیه 3 اصفهان

 • شرکت در : مسابقه کاراته
 • کسب مقام: سوم
 • آسیا در کشور اندونزی 

 • شرکت در مسابقه : نقاشی با پاستل
 • کسب مقام: دوم
 • ناحیه 3 اصفهان

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu