نام مجموعه: رمان
تعداد صفحه: 224
لینک: لینک دریافت کتاب

تعداد بازدید: 1722

 4 / 1
کمعالی 

شرح مختصر

نوشته شده توسطمدیر

 کتاب داستان دنیای کوچک دن کامیلو داستان در موردیک کشیش در قصبه ای در ایتالیا و برخوردهایش با شهردار کمونیست آن منطقه می باشد.در حقیقت شاهد برخورد دو طرز فکر متفاوت و دوستی آنها با هم هستیم .

تاریخ ورود:

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu