آموزش بهره گیری از فناوری اطلاعات و ورود به دنیای بسیار گسترده تر از محیط مدرسه برای پژوهش و کشف علم برای دانش آموزان بسیار حیاتی بوده و آینده بهتر را به ایشان هدیه میدهد.

 

Main Menu

Main Menu

Main Menu

Main Menu